Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2018/19:KrU2 14 november 2018 Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service
Öppen utfrågning 8 november 2018 Öppen utfrågning om penningpolitiken
Debatt om förslag 2017/18:FiU21 20 juni 2018 Vårändringsbudget för 2018
Debatt om förslag 2017/18:FiU20 20 juni 2018 Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Debatt om förslag 2017/18:JuU39 13 juni 2018 Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen
Debatt om förslag 2017/18:JuU36 13 juni 2018 Ny kamerabevakningslag
Debatt om förslag 2017/18:JuU35 13 juni 2018 En mer heltäckande terrorismlagstiftning
Debatt om förslag 2017/18:JuU30 11 juni 2018 En ny strafftidslag
Debatt om förslag 2017/18:KrU8 7 juni 2018 En omreglerad spelmarknad