Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2011/12:FiU48 30 maj 2012 Grönbok om skuggbanksektorn
Debatt om förslag 2011/12:FiU47 30 maj 2012 Auktionering av utsläppsrätter
Öppen utfrågning 24 maj 2012 Finanspolitiska rådets rapport
Debatt om förslag 2011/12:FiU42 9 maj 2012 Offentlig upphandling från eget företag
Debatt om förslag 2011/12:FiU41 9 maj 2012 Utlåning till Irland
Öppen utfrågning 8 maj 2012 Jobbskatteavdraget
Debatt om förslag 2011/12:FiU32 12 april 2012 Offentlig upphandling
Debatt om förslag 2011/12:FiU26 12 april 2012 Bredare mått på samhällsutvecklingen
Debatt om förslag 2011/12:FiU25 28 mars 2012 Statlig förvaltning