Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Öppen utfrågning 28 september 2017 Öppen utfrågning om penningpolitiken
Debatt om förslag 2017/18:FiU8 27 september 2017 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Öppen utfrågning 18 september 2012 Penningpolitiken
Öppen utfrågning 17 september 2012 Ekonomisk politik i Sverige och EU
Debatt om förslag 2011/12:FiU20 20 juni 2012 Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Debatt om förslag 2011/12:FiU22 19 juni 2012 Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor
Debatt om förslag 2011/12:FiU28 19 juni 2012 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2011
Debatt om förslag 2011/12:FiU24 19 juni 2012 Utvärdering av penningpolitiken 2009–2011
Debatt om förslag 2011/12:FiU21 19 juni 2012 Vårändringsbudget för 2012