Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:JuU24 16 maj 2018 Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden
Debatt om förslag 2017/18:JuU25 25 april 2018 Elektronisk övervakning av kontaktförbud
Debatt om förslag 2017/18:JuU15 25 april 2018 Processrättsliga frågor
Debatt om förslag 2017/18:JuU13 25 april 2018 Polisfrågor
Debatt om förslag 2017/18:JuU17 19 april 2018 Våldsbrott och brottsoffer
Debatt om förslag 2017/18:JuU14 19 april 2018 Straffrättsliga frågor
Debatt om förslag 2017/18:JuU22 27 mars 2018 Riksrevisionens rapport om Polisens forensiska organisation
Debatt om förslag 2017/18:FiU22 21 mars 2018 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor
Debatt om förslag 2017/18:JuU16 21 mars 2018 Kriminalvårdsfrågor
Debatt om förslag 2017/18:JuU18 7 mars 2018 Unga lagöverträdare
Debatt om förslag 2017/18:FiU26 1 mars 2018 Kommunala frågor
Debatt om förslag 2017/18:FiU34 28 februari 2018 Offentlig upphandling