Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:JuU12 15 februari 2018 Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet
Debatt om förslag 2017/18:JuU7 24 januari 2018 Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar
Debatt om förslag 2017/18:FiU5 15 december 2017 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Debatt om förslag 2017/18:FiU2 15 december 2017 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Debatt om förslag 2017/18:JuU19 14 december 2017 Polisens kameraövervakning
Debatt om förslag 2017/18:FiU19 13 december 2017 Ytterligare verktyg för makrotillsyn
Debatt om förslag 2017/18:FiU3 13 december 2017 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Debatt om förslag 2017/18:FiU28 12 december 2017 Extra ändringsbudget för 2017 - kapitaltillskott till Postnord AB
Debatt om förslag 2017/18:JuU1 6 december 2017 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Debatt om förslag 2017/18:JuU8 22 november 2017 Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten