Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:AU8 25 mars 2020 Arbetsrätt
Debatt om förslag 2019/20:FiU22 18 mars 2020 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor
Debatt om förslag 2019/20:FiU34 11 mars 2020 Offentlig upphandling
Debatt om förslag 2019/20:FiU26 11 mars 2020 Kommunala frågor
Öppen utfrågning 10 mars 2020 Öppen utfrågning om penningpolitiken
Debatt om förslag 2019/20:AU7 5 mars 2020 Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering