Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:TU18 27 maj 2020 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis
Debatt om förslag 2019/20:JuU23 26 maj 2020 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet
Debatt om förslag 2019/20:JuU27 13 maj 2020 Processrättsliga frågor
Debatt om förslag 2019/20:JuU26 13 maj 2020 Straffrättsliga frågor
Debatt om förslag 2019/20:JuU25 13 maj 2020 Polisfrågor
Debatt om förslag 2019/20:UbU16 7 maj 2020 Forskning
Debatt om förslag 2019/20:UbU12 7 maj 2020 Lärare och elever
Debatt om förslag 2019/20:JuU41 29 april 2020 Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning