Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:UU6 22 januari 2020 Sveriges feministiska utrikespolitik
Debatt om förslag 2019/20:FiU5 18 december 2019 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Debatt om förslag 2019/20:FiU3 18 december 2019 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Debatt om förslag 2019/20:FiU2 18 december 2019 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Debatt om förslag 2019/20:UU4 13 december 2019 Arbetet i frågor som rör Kina
Debatt om förslag 2019/20:UU2 11 december 2019 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Öppen utfrågning 10 december 2019 Öppen utfrågning om kvinnor, fred och säkerhet
Debatt om förslag 2019/20:UU1 4 december 2019 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Debatt om förslag 2019/20:FiU29 28 november 2019 Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster
Debatt om förslag 2019/20:FiU6 28 november 2019 AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2018