Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:SfU25 1 april 2020 Nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring
Debatt om förslag 2019/20:SfU16 1 april 2020 Medborgarskap
Debatt om förslag 2019/20:FiU25 1 april 2020 Statlig förvaltning och statistikfrågor
Debatt om förslag 2019/20:FiU22 18 mars 2020 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor