Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:NU13 25 mars 2020 Regional tillväxtpolitik
Debatt om förslag 2019/20:NU12 25 mars 2020 Näringspolitik
Debatt om förslag 2019/20:FiU22 18 mars 2020 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor
Debatt om förslag 2019/20:NU11 11 mars 2020 Mineralpolitik
Debatt om förslag 2019/20:NU10 11 mars 2020 Elmarknadsfrågor
Debatt om förslag 2019/20:FiU34 11 mars 2020 Offentlig upphandling
Debatt om förslag 2019/20:FiU26 11 mars 2020 Kommunala frågor
Öppen utfrågning 10 mars 2020 Öppen utfrågning om penningpolitiken