Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2001/02:FIU5 14 december 2001 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiskagemenskapen
Debatt om förslag 2001/02:FIU3 14 december 2001 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag tillkommuner
Debatt om förslag 2001/02:FIU2 14 december 2001 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi ochfinansförvaltning
Debatt om förslag 2001/02:FIU7 4 december 2001 AP-fondernas verksamhet 2000
Debatt om förslag 2000/01:FiU17 7 mars 2001 Bättre förutsättningar för värdepapperisering
Debatt om förslag 2000/01:FiU15 7 mars 2001 En ny statistiklagstiftning