Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:FiU25 1 april 2020 Statlig förvaltning och statistikfrågor
Debatt om förslag 2019/20:CU19 25 mars 2020 Tydligare regler vid konsumentavtal
Debatt om förslag 2019/20:CU15 18 mars 2020 Hushållningen med mark- och vattenområden
Debatt om förslag 2019/20:CU14 18 mars 2020 Konsumenträtt