Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:FiU39 23 april 2020 Riksrevisionens rapport om det kommunala utjämningssystemet
Debatt om förslag 2019/20:AU10 1 april 2020 Arbetsmiljö och arbetstid
Debatt om förslag 2019/20:AU9 1 april 2020 Integration
Debatt om förslag 2019/20:FiU25 1 april 2020 Statlig förvaltning och statistikfrågor
Debatt om förslag 2019/20:AU8 25 mars 2020 Arbetsrätt