Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2014/15:FiU1 3 december 2014 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna
Debatt om förslag 2014/15:FiU6 19 november 2014 AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2013
Öppen utfrågning 18 november 2014 Öppen utfrågning om penningpolitiken
Debatt om förslag 2006/07:FiU24 14 juni 2007 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Debatt om förslag 2006/07:FiU27 14 juni 2007 Utvärdering av penningpolitiken
Debatt om förslag 2006/07:FiU16 31 maj 2007 Miljöanpassad offentlig upphandling
Debatt om förslag 2006/07:FiU23 28 mars 2007 Riksbankens förvaltning 2006
Debatt om förslag 2006/07:FiU13 28 februari 2007 Offentlig upphandling
Debatt om förslag 2006/07:FiU12 28 februari 2007 Effektiv statsförvaltning m.m.
Debatt om förslag 2006/07:FiU3 21 december 2006 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (prop. 2006/07:1)