Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:NU17 27 maj 2020 Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn
Debatt om förslag 2019/20:FiU39 23 april 2020 Riksrevisionens rapport om det kommunala utjämningssystemet
Debatt om förslag 2019/20:NU15 22 april 2020 Handelspolitik
Debatt om förslag 2019/20:NU14 22 april 2020 Energipolitik