Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:KrU11 29 april 2020 Frågor om film och public service
Debatt om förslag 2019/20:KrU10 29 april 2020 Kultur för alla
Debatt om förslag 2019/20:KrU8 29 april 2020 Civila samhället inklusive idrott och folkbildning
Debatt om förslag 2019/20:FiU39 23 april 2020 Riksrevisionens rapport om det kommunala utjämningssystemet
Debatt om förslag 2019/20:KrU9 1 april 2020 Kulturarvsfrågor
Debatt om förslag 2019/20:FiU25 1 april 2020 Statlig förvaltning och statistikfrågor