Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Öppen utfrågning 23 april 2015 Öppen utfrågning om TTIP
Öppen utfrågning 8 maj 2012 Jobbskatteavdraget
Öppen utfrågning 15 december 2011 Kvaliteten i äldreomsorgen
Öppen utfrågning 24 november 2011 Missbruks- och beroendevård
Öppen utfrågning 19 mars 2009 Öppen utskottsutfrågning
Öppen utfrågning 19 mars 2009 Omreglering av apoteksmarknaden
Öppen utfrågning 27 januari 2009 Vårdval i primärvården
Öppen utfrågning 30 september 2008 Tullfrågor
Öppen utfrågning 17 september 2008 Hemlöshet