Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2006/07:MJU10 10 maj 2007 Jakt och viltvård
Debatt om förslag 2006/07:MJU8 29 mars 2007 Bilskrotningsfonden, m.m.
Debatt om förslag 2006/07:FiU23 28 mars 2007 Riksbankens förvaltning 2006
Debatt om förslag 2006/07:FiU13 28 februari 2007 Offentlig upphandling
Debatt om förslag 2006/07:FiU12 28 februari 2007 Effektiv statsförvaltning m.m.
Debatt om förslag 2006/07:FiU3 21 december 2006 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (prop. 2006/07:1)
Debatt om förslag 2006/07:SkU9 18 december 2006 Ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) m.m. (förnyad behandling)
Debatt om förslag 2006/07:MJU2 18 december 2006 Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar
Debatt om förslag 2006/07:MJU1 18 december 2006 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård