Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:KrU1 5 december 2019 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Debatt om förslag 2019/20:FiU29 28 november 2019 Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster
Debatt om förslag 2019/20:FiU6 28 november 2019 AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2018
Debatt om förslag 2019/20:FiU11 27 november 2019 Höständringsbudget för 2019
Debatt om förslag 2019/20:FiU1 27 november 2019 Statens budget 2020 Rambeslutet
Debatt om förslag 2019/20:UbU4 21 november 2019 Etikprövning av forskning - tydligare regler och skärpta straff
Debatt om förslag 2019/20:KrU3 20 november 2019 Det kyrkliga kulturarvet
Debatt om förslag 2019/20:FiU18 20 november 2019 Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
Debatt om förslag 2019/20:UbU3 14 november 2019 Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor
Debatt om förslag 2019/20:KrU4 14 november 2019 Säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning
Debatt om förslag 2019/20:FiU15 14 november 2019 Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Debatt om förslag 2019/20:FiU14 13 november 2019 En effektivare flytträtt av försäkringssparande