Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2012/13:KrU4 13 juni 2013 Mål för friluftslivspolitiken
Debatt om förslag 2012/13:KrU9 12 juni 2013 Kulturmiljöns mångfald
Debatt om förslag 2012/13:KrU11 23 maj 2013 Kulturskaparnas villkor och kultur i den offentliga miljön
Debatt om förslag 2012/13:KrU10 23 maj 2013 Politik för det civila samhället, folkbildning och trossamfund
Debatt om förslag 2012/13:KrU8 2 maj 2013 Public service-frågor
Debatt om förslag 2012/13:KrU7 2 maj 2013 Litteratur, läsande, bibliotek och språk
Debatt om förslag 2012/13:KrU6 14 mars 2013 Kultur för alla
Debatt om förslag 2012/13:KrU5 14 mars 2013 Kultur och fritid för barn och unga
Debatt om förslag 2012/13:KrU2 11 december 2012 Filmpolitiska frågor
Debatt om förslag 2012/13:KrU1 11 december 2012 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Paginering