Statsministern återrapporterar från Europeiska rådet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Återrapportering 12 maj 2022

Statsministern återrapporterar från Europeiska rådet

Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1
Tid: Klockan 15.10. OBS – tiden är ungefärlig.

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde. Vid sammanträdet återrapporterar statsminister Stefan Löfven (S) från Europeiska rådets möte den 23–24 oktober. Återrapporteringen sker via telefon i direkt anslutning till Europeiska rådets avslut.