Statsministern återrapporterar från Europeiska rådet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Återrapportering 31 maj 2022

Statsministern återrapporterar från Europeiska rådet

Tid: Klockan 14.00. OBS – tiden är ungefärlig.
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde. Vid sammanträdet återrapporterar statsminister Stefan Löfven (S) från Europeiska rådets möte den 25 – 26 juni. Återrapporteringen kommer att ske via telefon i direkt anslutning till Europeiska rådets avslut.