Äldreomsorg

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 16 mars 2023

Betänkande: Äldreomsorg

Betänkande 2022/23:SoU22

Nej till motioner om äldres rättigheter, äldreomsorgens organisation och personal (SoU22)

Riksdagen sa nej till de cirka 90 förslagen i motioner som kommit in under den allmänna motionstiden 2022, framförallt med hänvisning till pågående arbete.

Förslagen i motionerna handlar bland annat om äldres rättigheter, äldreomsorgens organisation och finansiering, personalkontinuitet och villkor, språkkrav för personal i äldreomsorgen samt näring och måltider för de äldre.