Ändringar i djurskyddslagen, m.m.

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 31 oktober 2022

Betänkande: Ändringar i djurskyddslagen, m.m.

Betänkande 2001/02:MJU20

Djurskyddslagen ska gälla alla djur (MJU20)

Djurskyddet förbättras fr.o.m. den 1 januari 2003. Alla djur ska omfattas av djurskyddslagens bestämmelse att djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt som främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Bestämmelsen gäller i dag bara för djur inom husdjursskötseln och djur som används för tävling eller för försöksändamål. Bestämmelserna om förbud att hålla djur och om omhändertagande av djur liksom straffbestämmelserna skärps.