Arbetsmiljö

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 3 april 2003

Betänkande: Arbetsmiljö

Betänkande 2002/03:AU5

Motioner om arbetsmiljö (AU5)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om arbetsmiljöfrågor. Motionerna handlar bl.a. om företagshälsovård, skyddsombudsverksamhet, gränsvärden och personlig skyddsutrustning samt insatser för att motverka våld, hot och mobbning i arbetslivet.