Årsredovisning för staten 2015

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 1 juni 2022

Betänkande: Årsredovisning för staten 2015

Betänkande 2015/16:FiU28

Årsredovisning för staten 2015 har granskats (FiU28)

Riksdagen har granskat regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2015. Årsredovisningen för staten är ett komplement till budgetpropositionen och ger riksdagen en möjlighet att följa upp och kontrollera de beslut som riksdagen har fattat om statens budget.

Riksdagen är positiv till regeringens ambition att löpande förtydliga redovisningen och förbättra transparensen i årsredovisningen. 2015 präglades av flera exceptionella händelser vilket gör det än viktigare med tydlighet och transparens vid redovisning av genomförda åtgärder.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.