Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet - genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Smaksatta cigaretter ska förbjudas (SoU10)

Cigaretter och rulltobak får inte smaksättas med till exempel mentol. Varningsetiketterna på cigarettpaketen ska bli större och täcka 65 procent av paketets fram- och baksida. Tobaksförpackningar får inte heller likna livsmedel eller kosmetiska produkter. Det är några av skärpningarna i tobakslagen som riksdagen sa ja till.

Förslaget kommer från regeringen och är en anpassning av lagstiftningen till EU:s tobaksproduktdirektiv. Direktivet har ett folkhälsoperspektiv och syftar bland annat till att göra tobakskonsumtion mindre attraktivt för framför allt ungdomar.

Riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag. Lagändringarna träder i kraft den 20 maj 2016.