Avgifter vid Riksrevisionen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 27 oktober 2022

Betänkande: Avgifter vid Riksrevisionen

Betänkande 2002/03:FIU27

Avgifter vid Riksrevisionen (FiU27)

Riksrevisionen ska från den 1 juli 2003 få ta ut avgifter för den årliga revisionen av affärsverk, statliga myndigheter med hög grad av avgiftsfinansiering samt aktiebolag och stiftelser där Riksrevisionen utser revisorer. Från den 1 januari 2004 ska i princip all årlig revision vid Riksrevisionen vara avgiftsbelagd.