Bättre genomförande av EG:s byggplatsdirektiv

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Regler för arbetsmiljö på byggarbetsplatser skärps (AU4)

Nya regler infördes den 1 januari 2009 om byggherrens arbetsmiljöansvar under byggprocessen. Bland annat måste byggherren beakta arbetsmiljösynpunkter och utse en byggarbetsmiljösamordnare. Byggherren kan överlåta sina uppgifter och sitt ansvar enligt arbetsmiljölagen till en självständig uppdragstagare. Arbetsmiljöverket kan om det finns särskilda skäl flytta ansvaret mellan uppdragstagaren och byggherren. Delvis andra regler ska gälla i konsumentförhållanden. Då ska uppdragstagaren och inte byggherren ha arbetsmiljöansvaret om inte annat har avtalats.