Begäran om skrivelse från regeringen inför EU:s vårtoppmöte

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 2 mars 2011

Betänkande: Begäran om skrivelse från regeringen inför EU:s vårtoppmöte

Betänkande 2010/11:FiU45

Ingen skrivelse från regeringen inför EU:s vårtoppmöte (FiU45)

Regeringen behöver inte lämna någon skrivelse till riksdagen inför EU:s toppmöte den 24-25 mars. Finansutskottet hade föreslagit att regeringen skulle återkomma med en skrivelse med anledning av de initiativ och de förslag som presenterats i syfte att åstadkomma en förstärkt styrning och samordning av den ekonomiska politiken i EU. Men riksdagen sa nej till utskottets förslag.