Beredskapen för kärnkraftsolyckor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 19 december 2007

Betänkande: Beredskapen för kärnkraftsolyckor

Regeringen måste förbättra beredskapen för kärnkraftsolyckor (FöU4)

Riksdagen ger regeringen i uppdrag att förbättra beredskapen för kärnkraftsolyckor och återkomma med en redovisning till riksdagen. Det gäller både beredskapen för det akuta skedet av en kärnkraftsolycka och de långsiktiga konsekvenserna. Beslutet grundar sig på en framställning från Riksrevisionens styrelse. Enligt Riksrevisionen är beredskapen för att ta hand om de långsiktiga konsekvenserna mycket bristfällig. Fler människor riskerar att utsättas för strålning och radioaktivitet i livsmedel än de annars skulle behöva göra. Beredskapen för det akuta skedet efter en olycka är i huvudsak god men har vissa brister.