Biologisk mångfald

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 16 april 2008

Betänkande: Biologisk mångfald

Betänkande 2007/08:MJU14

Nej till motioner om biologisk mångfald (MJU14)

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 om biologisk mångfald. Motionerna handlar bland annat om allemansrätten, områdesskyddet, skadedjur, miljökvalitetsmål, EG:s art- och habitatdirektiv, strandskyddet, vandringsfisk och hållande av orm. En del av motionerna innehåller förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till.