Cirkulär ekonomi

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 26 mars 2022

Betänkande: Cirkulär ekonomi

Betänkande 2019/20:MJU13

Nej till motioner om cirkulär ekonomi (MJU13)

Riksdagen sa nej till 135 förslag i motioner om cirkulär ekonomi från den allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om materialåtervinning, nedskräpning och åtgärder för minskat matsvinn.

Anledningen till att riksdagen sa nej till motionerna är framför allt att arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.