Effektiv statsförvaltning m.m.

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 28 februari 2007

Betänkande: Effektiv statsförvaltning m.m.

Betänkande 2006/07:FiU12

Nej till motioner om effektiv statsförvaltning (FiU12)

Riksdagen sade nej till förvaltningspolitiska motioner från allmänna motionstiden 2006. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om antalet myndigheter, utveckling av förvaltningens tjänster och effektivitet samt samhällsekonomiska analyser vid nedskärningar. Dessutom tar motionerna upp några frågor med anknytning till statens arbetsgivarpolitik, nämligen antidiskrimineringsfrågor i statsförvaltningen samt löne- och pensionsförmåner för chefer i statlig tjänst. Därutöver handlar ett par motioner om reglering av spelmarknaden.