Effektivare verktyg i utsökningsförfarandet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Kronofogden får effektivare verktyg (CU23)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till nya regler för utsökning som främst handlar om Kronofogdens åtgärder för att driva in skulder. Syftet med förslagen är att öka effektiviteten och snabba på handläggningen. De handlar bland annat om

  • att det blir tydligare att Kronofogden får göra de utredningar som är befogade
  • en skärpning av gäldenärens och tredje mans skyldigheter att lämna upplysningar i mål om utmätning
  • bättre möjligheter att genomföra utmätning på distans när Polisen hittar egendom i sin verksamhet.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 augusti 2022.