En effektivare flytträtt av försäkringssparande

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 8 april 2022

Betänkande: En effektivare flytträtt av försäkringssparande

Betänkande 2019/20:FiU14

Ändrade regler ska underlätta för den som vill flytta sin pensionsförsäkring (FiU14)

Regeringen har lagt fram lagförslag om en effektivare flytträtt av försäkringssparande. De avgifter som försäkringsföretagen tar ut i samband med flytt är fortfarande i många fall omotiverat höga. Lagförslaget innebär bland annat att det införs nya regler i försäkringsrörelselagen som förtydligar och begränsar vilka typer av kostnader som företagen får ta ut avgifter för när en person flyttar sitt försäkringssparande. Dessutom innebär lagförslaget att det förtydligas i inkomstskattelagen att pensionsförsäkringar får flyttas utan att personens skatt påverkas.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2020.