Energifärdplan för 2050

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 9 maj 2012

Utlåtande: Energifärdplan för 2050

Utlåtande 2011/12:NU20

EU:s energifärdplan 2050 (NU 20)

Näringsutskottet har granskat EU-kommissionens meddelande om Energifärdplan för 2050. Kommissionen tar upp hur Europas energiproduktion i framtiden ska kunna bli i det närmaste koldioxidfri, utan att energiförsörjningen och konkurrenskraften störs. Syftet är att bidra till att EU når målet om minskade växthusgasutsläpp till 2050. Näringsutskottet menar att det är viktigt att EU:s energipolitik stämmer överens med målsättningarna att medeltemperaturen får öka med högst två grader och att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80-95 procent till 2050. Utskottet anser att energieffektivisering och ökad användning av förnybar energi är centrala instrument för att nå detta mål. Utskottet anser också att det krävs ekonomiska styrmedel för att åstadkomma utsläppsminskningar och att dessa borde få en större roll.

Riksdagen beslutade att lägga utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Därefter skickades utlåtandet för kännedom till EU-kommissionen och till Regeringskansliet.