Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 14 maj 2022

Betänkande: Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar

Betänkande 2017/18:KU46

Det regionala utvecklingsansvaret blir enhetligt i hela Sverige (KU46)

Landstingen i Stockholms, Kalmar, Blekinge, Södermanlands, Värmlands, Dalarna och Västerbottens län får överta det regionala utvecklingsansvaret i respektive län från staten. Därmed kommer det regionala utvecklingsansvaret i hela Sverige ligga på landstingen respektive Gotlands kommun, och genom förändringen uppnås därför ett mer enhetligt system. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Syftet är att regionerna ska ges möjligheter att växa och utvecklas efter sina särskilda förutsättningar. Detta gäller såväl städer och stadsregioner, tätorter och tätortsregioner av olika storlek som olika typer av landsbygd och landsbygdsregioner.

Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.