Ett utvidgat miljöansvar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 8 juni 2007

Betänkande: Ett utvidgat miljöansvar

Betänkande 2006/07:MJU17

Även skador på den biologiska mångfalden ska rättas till (MJU17)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om ett utvidgat miljöansvar. Nuvarande regler om föroreningsskador ska från den 1 augusti 2007 kompletteras med regler om ansvar för att avhjälpa allvarliga miljöskador. Reglerna gäller till exempel allvarliga skador på den biologiska mångfalden av skyddade arter och livsmiljöer. Sverige anpassar sig genom dessa lagändringar till EU:s så kallade miljöansvarsdirektiv.