Finansieringen av kärnavfallets slutförvaring

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 18 maj 2006

Betänkande: Finansieringen av kärnavfallets slutförvaring

Betänkande 2005/06:MJU24

Finansieringen av kärnavfallets slutförvaring (MJU24)

Riksdagen beslutade om en ny lag om finansiering av kärnavfallets slutförvaring. Lagen ersätter en tidigare lag. Syftet är att säkerställa finansieringen av de allmänna skyldigheter som följer av den så kallade kärntekniklagen. Riksdagen beslutade också att regeringen ska kunna bestämma att en kommun ska utöva tillsyn över solarieverksamhet. Flertalet av bestämmelserna börjar gälla den 1 januari 2008.