FN och vissa multilaterala frågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 22 maj 2003

Betänkande: FN och vissa multilaterala frågor

Betänkande 2002/03:UU8

Motioner om FN och multilaterala frågor (UU8)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om Sverige i Förenta nationerna. Motioner om FN och multilaterala frågor avslogs. Motionerna handlar bl.a. om FN:s organisation, säkerhetsrådet och mänskliga rättighetsfrågor i ett multilateralt perspektiv.