Fordons- och vägtrafikfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 1 juli 2022

Betänkande: Fordons- och vägtrafikfrågor

Betänkande 2014/15:TU10

Nej till motioner om fordons- och vägtrafikfrågor (TU10)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om fordons- och vägtrafikfrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar om bland annat en fossiloberoende fordonsflotta, infrastruktur för elektriska fordon, fordonsbesiktning, övergivna fordon och parkeringsfrågor.