Fortsatt svenskt deltagande i Förenta nationernas insats i Libanon

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Fortsatt svenskt deltagande i Förenta nationernas insats i Libanon (UFöU2)

Regeringen ska kunna ställa en svensk väpnad styrka till förfogande för deltagande inom ramen för Förenta nationernas insats i Libanon (UNIFIL) under ytterligare fyra månader i operationsområdet, dock längst till den 15 augusti 2007. Styrkan får bestå av högst 200 personer. Insatsen sker på förfrågan av FN och har bemyndigats av FN:s säkerhetsråd genom en resolution.