Fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (UFöU1)

Regeringen ska kunna ställa en väpnad styrka om högst 855 personer till förfogande för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) till utgången av december månad 2009. Detta under förutsättning att det även i fortsättningen finns ett mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd. För närvarande tjänstgör cirka 390 svenskar i ISAF. Styrkan beräknas bestå av cirka 500 personer under 2009. En större, permanent ökning av den svenska truppinsatsen utöver cirka 500 personer kan inte ske utan ett nytt beslut av riksdagen.