Fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Fortsatt svensk närvaro i Afghanistan (UFöU1)

Den svenska styrkan i Afghanistan får förnyat mandat under nästa år. Sverige ställer en väpnad styrka om högst 855 personer till förfogande för den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan till slutet av 2011. Detta under förutsättning att det även i fortsättningen finns ett mandat för styrkan enligt beslut av FN:s säkerhetsråd. Regeringen beräknar att styrkan kommer att bestå av cirka 500 personer på plats under 2011, vilket är samma antal som i dag. För att förbättra säkerheten ska Sverige dessutom utöka insatsen med en helikopterenhet med sjukvårdsförmåga.