Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Fortsatt svenskt deltagande i insats i Afghanistan (UFöU1)

Sverige ska även under 2016 delta i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats i Afghanistan. Syftet med insatsen är att stärka de afghanska säkerhetsstyrkornas förmåga att självständigt kunna hantera säkerheten i landet. Det svenska bidraget är ytterligare ett steg i avvecklingen av det svenska militära engagemanget i Afghanistan. Riksdagen sa ja till att regeringen ställer en svensk väpnad styrka på högst 50 personer till förfogande till den 31 december 2016 för fortsatt deltagande i insatsen. Det ska dessutom finnas möjlighet att tillfälligt sätta in en förstärknings- och evakueringsstyrka om 200 personer.