Genomförande av ändringar i Solvens II-direktivet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag

Betänkande: Genomförande av ändringar i Solvens II-direktivet

Betänkande 2020/21:FiU47

Svenska lagar anpassas till ändrade EU-regler inom försäkringsområdet (FiU47)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att anpassa svenska lagar till ändrade EU-regler inom försäkringsområdet. Syftet är att stärka samarbetet mellan Finansinspektionen, andra nationella tillsynsmyndigheter inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopa.

Beslutet innebär bland annat att Finansinspektionen ska kunna starta en samarbetsplattform tillsammans med berörda tillsynsmyndigheter när ett försäkringsföretag driver verksamhet i mer än ett land inom EES. Finansinspektionen ska också få större skyldigheter i fråga om underrättelser och uppgiftslämnande vid tillsynen över försäkringsföretag och EES-försäkringsgivare som driver verksamhet i Sverige.

Lagändringarna börjar gälla den 30 juni 2021.