Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Flyktingar ska kunna få status som varaktigt bosatt (SfU9)

En person som i Sverige fått status som flykting eller alternativt skyddsbehövande ska kunna få ställning som varaktigt bosatt i Sverige. Den som beviljas ställning som varaktigt bosatt får vissa rättigheter liknande de som en EU-medborgare har. Till exempel större möjligheter att arbeta, studera eller starta eget företag i ett annat EU-land.

Personer som har ställning som varaktigt bosatt i Sverige och som även har internationellt skydd i ett annat EU-land får endast utvisas till det EU-landet. Personer som har flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande i Sverige och som utvisas från ett annat EU-land där de har ställning som varaktigt bosatt ska tas emot av Sverige.

Ändringarna innebär att svenska regler anpassas till EU-regler.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.