Genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 9 augusti 2022

Betänkande: Genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen

Betänkande 2009/10:UU16

Vägen till ett bättre liv i Östersjöregionen (UU16)

En hållbar miljö, ökat välstånd, förbättrad tillgänglighet och större säkerhet. Det är målen med EU:s strategi för Östersjöregionen som antogs i oktober i fjol. I en skrivelse berättar regeringen hur arbetet gått sedan dess. Hur genomförandet av strategin påbörjats i Sverige och vilka krav det ställer på nationell styrning. Hur samarbetet med övriga EU-länder runt Östersjön fungerar och utvecklas. Flera projekt är redan påbörjade. Bland annat ett som har som mål att minska övergödningen i lantbruket och med det även av Östersjön. Ett annat projekt syftar till att öka ländernas samarbete inom forskning och innovation. Riksdagen avslutade ärendet med detta.