Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 18 september 2013

Betänkande: Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön

Betänkande 2012/13:SfU15

Egenföretagare får utökad rätt till graviditetspenning (SfU15)

Gravida egenföretagare som utsätts för risker i sin arbetsmiljö får rätt till graviditetspenning. Om det finns risk för företagarens hälsa eller för skadlig inverkan på graviditeten eller fostret ska graviditetspenning betalas ut för varje dag som företagaren avstår från att arbeta.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.